Our method

We use the ethnographic method in order to get a deeper understanding of how people behave and interact –i.e. what creates meaning in our daily lives.

In order to drive change and generate ideas the ethnographic method has proven to be the most effective of them all.

By understanding the complexity of culture, new business and innovation opportunities can be uncovered - giving you a head start.

Den etnografiska metoden
Vi använder den etnografiska metode, baserad på observationer och intervjuer, för att få en djupare förståelse för hur människor resonerar, handlar och interagerar - dvs. vad som skapar mening i deras dagliga liv. 
För att driva förändring och generera idéer har den etnografiska metoden visat sig vara den mest effektiva av alla. En ökad förståelse skapar kunskap och insikter – vilket i sin tur leder till ett försprång.

antropo - baltzarsgatan 18 - 211 26 malmö - + 46 709 20 39 06 - info@antropo.se

Copyright @ All Rights Reserved