Clients

Lund University

Nordic Sugar

ONEMED

Optimera

Procurator

Stryker

Sysav, et al.

Beijer Electronics

City of Malmö

Carlsberg

IKEA

Invest in Skåne

KREAB

Lindab

We don´t do copy paste!
Every new assignment demands a new approach. For sure a situation can at first glance look almost identical to a previous one, but that doesn´t mean you can apply the same solution. On the contrary – cultures are complex, and vary over time and place! Regardless if it concerns organizational change, business intelligence or innovation development, you have to address it with an open mind.
And that's why we don´t do copy-paste.

Copy-paste?
Varje nytt uppdrag kräver ett förutsättningslöst angreppssätt.
Visst kan en situation vid en första anblick se närmast identiskt ut som ett tidigare, men det betyder inte att man per automatik kan använda samma lösning. Tvärtom - kulturer och förändringar är komplexa och varierar över tid och plats!

Oavsett om det gäller organisationsförändringar, marknads-förståelse eller innovationsutveckling, måste man börja med ett öppet sinne. Och det är därför vi inte gör copy-paste.

We follow the code of ICC/ESOMAR and its industry standards regarding ethics & confidentiality.

antropo - baltzarsgatan 18 - 211 26 malmö - + 46 709 20 39 06 - info@antropo.se

Copyright @ All Rights Reserved