What we do

What We Do

Organizations live or die by their connection to culture. In order to succeed in designing solutions that drive change – one needs to understand human behavior. We conduct qualified social research to gain knowledge, understanding and insight. Research and surveys that are based in business anthropology and behavioral economics – but foremost in the reality. 

Check out how we can assist you in the three areas below:

Vad vi gör
Organisationer utvecklas eller stagnerar utifrån hur de lyckas förhålla sig till omvärlden med dess skiftande behov, trender och kulturer. För att ligga rätt i tiden måste man förstå hur förändring påverkar – internt som externt – och inte minst skapa idéer och lösningar som svarar upp mot dessa.

Vi arbetar med social research och kvalitativa undersökningar inom organisations- och innovationsutveckling samt Consumer & User Insight - allt för att ge våra uppdragsgivare ökad kunskap, förståelse och insikt. Kvalitativa undersökningar baserade på affärsantropologi och beteendeekonomi – men främst i verkligheten.

Nedan tre områden att adressera vid förändring och utveckling:

antropo - baltzarsgatan 18 - 211 26 malmö - + 46 709 20 39 06 - info@antropo.se

Copyright @ All Rights Reserved