Home

"Culture eats strategy for beakfast."

                                                 Peter Drucker

People are not made up of
digits in form of data. 
We are Humans.
Equally rational as irrational. Predictable as full of surprises.
Driven by our emotions, senses
and culture.
It's quite messy –
but at the same time much
more interesting and rewarding.
Especially if you get it.
Got it?


Vi människor utgörs inte av data i form av siffror. Vi är människor - lika rationella som irrationella, 
lika förutsägbara som fulla av överraskningar.
 Vi drivs av våra förväntningar, föreställningar, känslor,
sinnen och inte minst den rådande kultur som vi är en del av. Det kan synas rörigt - men det gör det samtidigt mycket mer intressant och givande. Särskilt om man förstår det. Gör du?

antropo - baltzarsgatan 18 - 211 26 malmö - + 46 709 20 39 06 - info@antropo.se

Copyright @ All Rights Reserved